Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN COSMETISCH ADVIESCENTRUM MYRIAM GREFKENS

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens verwerkt van haar cliënten/patiënten.

Indien u cliënt/patiënt wordt van Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens of om een andere reden persoonsgegevens aan Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens adviseert clienten/patienten om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens , Molenveldlaan 59 6523 RJ Nijmegen, , KvK 10143954. Het adviescentrum is bereikbaar op nummer 024-3563319 of 06 41994794.

2. Welke gegevens verwerkt Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens en voor welk doel?

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) Voor- en achternaam, geboortedatum, indien noodzakelijk en in overleg BSN/relatienummer zorgverzekering

b) Adresgegevens 

c) Telefoonnummer, E-mailadres

d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intake/ anamneseverklaring 

e) Voor en na foto’s van de huid/te behandelen probleem (in overleg met cliënt/patiënt)  

2.2. Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor deze doeleinden:

a) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor facturering van geleverde diensten alsmede contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan. 

b) Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen informatie over diensten en activiteiten van Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens

c) Uw naam, adresgegevens, geboortedatum, eventueel hobby’s en werkzaamheden en gegevens over uw persoonlijke identiteit te weten BSN en/of relatienummer zorgverzekering, gegevens huisarts/ doorverwijzer, gegevens over uw gezondheid, medicijngebruik, welke genoteerd tijdens de intake/anamneseverklaring worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

d) Voor- en na foto’s van de huid worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren.  Voor- en na foto’s van huid worden alleen dan gedeeld op Social Media na schriftelijke toestemming van de klant.

E-mail berichtgeving

Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens gebruikt uw naam en e-mailadres om met haar, indien wederzijds gewenst, behandelingen toe te lichten/ eventuele ervaringen uit te wisselen en om uw haar e-mail te versturen inzake haar  nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeld link onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen 

Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkingsovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1. Via de directie van Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens kunt u als cliënt/patiënt  een verzoek indienen om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2. Indien u als cliënt/patiënt  bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de directie.

5.3. Indien de klant klachten hebt over de wijze waarop Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens de persoonsgegevens verwerkt of de verzoeken behandelt, kan de klant contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan directie van Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens: info@myriamgrefkens.nl of mobiel: 06 41994794. 

6.Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens adviseert de klant daarom om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken op info@myriamgrefkens.nl.